capricorn (मकर)


img
साप्ताहिक राशिभविष्य (18 - 24 November 2019) - या आठवड्यात सकारात्मक विचाराने कामे पार पाडू शकाल. आर्थिक बाब लक्षात घेऊन आपला काम करण्याचा मानस राहील. फिल्म इंडस्ट्री, हॉटेल अशा क्षेत्रातील काम करणाऱ्या व्यक्तींना हा काळ उत्तम राहील. थोरामोठ्यांच्या ओळखींचा लाभ घेता येईल.
13463